Graduated as a Master of Science in Computer Systems and Networking Degree from London South Bank University, United kingdom since 2005 and now she is working in education sector in Hanoi, Vietnam but she fell in love with painting and she became a freelance painter since 2016. All her artworks showed her passion for art because art fascinates and inspires her that makes all her paintings almost diverse and very deep in color.

Tốt nghiệp Thạc sĩ Khoa học về Hệ thống máy tính và Mạng tại trường Đại học London South Bank, Vương quốc Anh từ năm 2005 và hiện cô đang làm việc trong ngành giáo dục tại Hà Nội, Việt Nam nhưng cô cảm thấy yêu thích hội họa và cô trở thành một nghệ sĩ tự do từ năm 2016. Tất cả các tác phẩm của cô đều thể hiện sự đam mê về hội họa bởi Nghệ thuật đã mê hoặc và truyền cảm hứng cho cô, điều này đã làm cho tất cả các bức tranh của cô dường như rất phong phú và sâu về màu sắc.